Jaktprov

Regel och drevprovsansvariga i lokalklubbarna

Regelgruppen har nu gått igenom gällande regelverk och haft som utgångspunkt att försöka ändra det som medlemmar och rasklubbar haft synpunkter på. I förslaget som finns är blå text nytt förslag, Vi har även tagit bort text. Den finns ej med men går att hitta i nuvarande regler. Vi önskar att få tillbaka remissvar från lokalklubbarna senast 2021-11-15. Remissvar skickas till  thomas.larsson@stovare.se eller daniel.bohlin@stovare.se

Ladda ner regelförslaget.

Mvh Regelgruppen/Thomas & Daniel

För provansvariga i lokalklubbarna under Svstk gällande raser som stövarklubben ej har rasansvar för

Tidigare har det beslutats om att stå till tjänst för hundägare som vill ta ett RR-prov på sin hund. Då stövarklubben är den enda specialklubben som kan utföra sådant prov. Och det gäller fortfarande. Om rasen sedan ligger under en annan specialklubb får den gå sina jaktprov via den. Det som har tillkommit är att om det kommer ytterligare raser som ej ligger under någon specialklubb och har ett arbetssätt som liknar stövarens och tillhör grupp 6 samt jagar hare/räv så kan hundägaren gå prov via stövarklubben och få detta registrerat hos Skk.. Obs att det första provet som görs skall vara ett godkänt RR prov för vidare avancemang. Dispensen är numer permanent, alltså, ni får ta emot raser inom grupp 6 som ni inte har ansvar för i er provverksamhet förutsatt att den deltagande hunden har ett godkänt RR-prov.

Svenska Kennelklubben
Fredrik Bruno

Regelkommité

Thomas Larsson Regelansvarig 
0706-164068
thomas.larsson@stovare.se

Daniel Bohlin Bitr regelansvarig 
0707-675713
daniel.bohlin@stovare.se

För distrikten

Distrikt 1
Gottne Lindgren Västerbottens stkl
0703-486010
gottne.l@telia.com

Distrikt 2
Håkan Holmgren Gävleborgs stkl
0705-133830
hakan.holmgren@hotmail.com

Distrikt 3
Rolf Johansson Dalarnas stkl
0705-571915
bispberg@telia.com

Distrikt 4
Bjarne Engström Smålands stkl
0706-473182
oualdarvik@hotmail