IT-kommitté

Syftet med IT-kommittén är att fungera som referensgrupp och kravställare gentemot leverantörer av de verksamhetssystem som Svenska Stövarklubben för närvarande använder. Kommittén ska också titta på nuvarande och framtida behov och komma med förslag på lösningar som i dagsläget inte tillgodosetts.

Deltagare

Leif Lundholm, Svenska Stövarklubben
070-351 01 77
E-post till Leif

Thomas Eriksson, Svenska Stövarklubben
070-661 82 12
E-post till Thomas

Lars Hansen, Uppland-Västmanlands Stövarklubb
073-600 21 13
E-post till Lars  

Fredrik Nordin, Jämtland-Härjedalens Stövarklubb
073-050 57 71
E-post till Fredrik

Michael Barchéus,  Norrbottens Stövarklubb
070-691 03 39
E-post till Michael

Johan Tropp, Västergötlands Stövarklubb 
070-241 77 05
E-post till Johan

Bo Titusson, Smålands Stövarklubb
070-690 19 31
E-post till Bo