Avel

 

Avelskommité

FÖR SVENSKA STÖVARKLUBBEN

Avelsansvarig
Daniel Bohlin
070-767 57 13
daniel.bohlin@stovare.se

Bitr. Avelsansvarig
Thomas Eriksson
070-661 82 12
thomas.eriksson@stovare.se

FÖR RASKLUBBARNA

Gotlandsstövareföreningen
Irene Berglund
073-182 99 12
irene.gotlandsstovare@gmail.com

Smålandstövareföreningen
Mats Nilsson
073-352 23 42
vedahundar@telia.com

Finskstövareföreningen
Peter Lövgren
070-236 48 87
pelo@telia.com

Hamiltonföreningen
Johanna Flinta
Trädgårdsgatan 6G
792 30 Mora
076-843 21 86
johanna.flinta@hotmail.com

Luzernringen
Anders Rehn
Bangårdsvägen 28
612 32 Finspång
0122-136 15
070-315 01 71
avelsrad@luzernerringen.se

Schillerstövareföreningen
Joakim Rehn
070-675 28 11
rehn.joakim@gmail.com

 

Varje Rasklubb kommer att tillsätta var sin suppleant.

Avelsråd

Hamiltonstövare
Åke Green
Prästtorpsvägen 2
285 40 Markaryd