Det mästerskap som skulle hållits i Norge och som avser den inställda tävlingen 2020 har återigen ställts in. Orsakerna är att Finland inte kan delta pga beslut i Finska Kennelklubben att inte delta i några tävlingar utomlands under 2021 och att flera norska deltagare lämnat återbud då hundar avlidit eller