Hej Alla,

Regel och drevprovsansvariga i lokalklubbarna. Regelgruppen har nu gått igenom gällande regelverk och haft som utgångspunkt att försöka ändra det som medlemmar och rasklubbar haft synpunkter på. I förslaget som finns nedan är blå text nytt förslag, vi har även tagit bort text. Den finns ej med men går att hitta i nuvarande regler. Vi önskar att få tillbaka remissvar från lokalklubbarna senast 2021-11-15. Remissvar skickas antingen till thomas.larsson@stovare.se eller daniel.bohlin@sto