Under Blanketter & dokument finns nu ett dokument för värdering av hundar. Dokumentet innehåller värderingar gjorda utifrån hundtyp, prov- och utställningsmeriter mm. Det är utarbetat av SKK och gäller enbart SKK-registrerade hundar.