Bilder av svenska raser.

SKK vill gärna visa fler svenska hundraser på Svenska Kennelklubbens webbplatser, i broschyrer, annonser och annat material. Som ägare av en svensk ras kan du bidra med bildmaterial. Skicka om möjligt dina bilder i form av högupplösta jpg-filer med låg komprimering (kvalitet 10–12). Då blir det lättare för oss att använda bilderna vid en eventuell tryckproduktion, exempelvis i en broschyr. Mejla bilderna till e-postadressen svenskaraser@skk.se. Vi anger dig som fotograf när så är möjligt men i vissa fall kan bilden publiceras utan namngiven fotograf.

Läs mer.
Publicerad 2015-02-23 13:41

Dags att ansöka om Otto B Hedströms prisLäs mer.
Publicerad 2015-01-09 10:57

Erik Lindgren segrade i Ungdomsmästerskapet

Söndagen efter stövarjaktens dag arrangerades ett ungdomsmästerskap inom Svenska Stövarklubben. Segrade gjorde Erik Lindgren Västerbotten med en lånad finsk stövare Vorrmyrans Tove som körde full tid och tilldelades 57 egenskapspoäng. Ytterligare information om mästerskapet kommer i Stövaren.

Läs mer.
Publicerad 2015-01-05 18:29

Rörligt Elitklassprov

§ 144 Övriga frågor 1. Göran Johansson tar upp frågan om vad som gäller vid arrangerandet av röliga Ekl prov. Frågan som uppkommit och som väckt irritation är om man måste vara medlem i den Lokalklubb inom vars område provet ska äga rum. Det finns klara önskemål som framförts till styrelsen att öppna upp så att start även tillåts inom annan Lokalklubbs område där vederbörande ej är medlem. Styrelsen diskuterar den uppkomna situationen och fattar följande beslut. Styrelsen beslutar Att ge möjlighet för medlem i SvStK att starta på rörligt Ekl prov även i Lokalklubb där vederbörande ej är medlem, Att arrangerande Lokalklubbs provledning och domare svarar för genomförandet av provet och efterföljande kollegium.
Publicerad 2015-01-04 22:03

Stora Stockholm, Älvsjö mässan

125 årsjubilerande Svenska Kennelklubben bjöd in till en stor utställning och hundmässa. De ras och specialklubbar som företrädder de svenska raserna var specialinbjudna, och samtliga var där. Mässan lockade många utställare och besökare med både svenska och utländska raser. Ett välorganiserat arrangemang med ett stort utbud av olika aktiviteter och föreläsningar. En stor utmaning för besökarna var att kunna ta del av allt som erbjöds. Svenska Stövarklubben visade våra fyra svenska raser, hamiltonstövare, schillerstövare, smålandsstövare och gotlandsstövare. Tre av raserna fanns representerade i montern med hundar och det kunde konstateras att intresset var stort för våra stövare. Frågorna var många gällande stövare och det lockade även de som var i färd med att införskaffa valp. Trängseln runt montern som Svenska Stövarklubben och rasklubbarna bemannade var stor både lördag och söndag.

Läs mer.
Publicerad 2014-12-22 18:11

Nordisk Støverlandskamp 2014

Tolv hundar från Norge, Sverige och Finland gör nu upp i Nordiska Mästerskapen som i år går i Norge. Sveriges fyra hundar är fjolårets SM vinnare och tre från årets SM. Följ tävlingarna via:HÄR
Publicerad 2014-11-29 13:53

Grattis Wahl-bos Gullan till titeln Svensk mästare 2014

Med sin mörka stämma och på klingande reselemål förkunnade Ordförande i västernorrlandsstövarklubb Henrik Kåren under onsdagskvällen svensktmästerskap för stövare invigt och hälsade star-tande hundekipage, funktionärer, domare och publik välkomna till SM och hotell Hallstaberget som fick agera förläggning, och inte vilken jaktkoja som helst utan ett fyrstjärnigt hotell.

Läs mer.
Publicerad 2014-11-03 19:27

Rörligt Elitklassprov

SvStkl har efter beslut av Stövarfullmäktige 2012 erhållit en generell dispens från Svenska Kennelklubbens jakthundskommitté om att införa Rörligt Elitklasprov på Hare/Räv i hela landet. Dispensen gäller från och med provsäsongen 2012 (1. september) och fram till nästa regelrevidering 2016. Beslutet från SKK/Jhk innebär att rörligt elitprov nu är möjligt för samtliga medlemmar i hela landet som har en kvalificerad hund, och inte som tidigare då dispensen enbart gällde boende i några få lokalklubbar i Mellansverige. Rörligt Elitklassprov(R-Ekl) Tvådagarsprov i följd på hare/räv anordnas på av hundägaren anskaffad provmark inom klubbens verksamhetsområde som provledaren godkänt. Detta prov skall genomföras på marker där hunden vanligtvis inte jagar. R-eklprov bedöms av olika domare respektive provdag, som hundägaren anskaffat och som ej dömt hunden till 1:a pris Ökl tidigare. Provdag skall fastställas senast dagen före provdag. Anmälan i övrigt enligt lokalklubbens bestämmelser. Berättigade att starta är hundar som vid jaktprov erövrat två 1:a pris Ökl-prov eller ett 1:a pris Ökl-prov jämte två RR-diplom erövrade under två jaktår. För att starta på Rörligt Elitklassprov skall man vara medlem i den klubb man ämnar starta i.
Publicerad 2014-11-03 18:00

 
 
Nyheter från Jaktjournalen
 Faceboook
Royal Canin
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2006 - 2015, Svenska Stövarklubben. Webmaster
Antal besökare på sidan (sedan 11/3-07) 1369302st. Snitt per dag 470 .
Senaste besök var 2015-03-04, 07:51:30