Stövarjaktens dag 3:e december/Stövarjägare mot cancer.

Svenska Stövarklubben arrangerar även i år Stövarjaktens dag första lördagen i december. Stövarjaktens dag är till för er som är intresserade av jakt med stövare men kanske inte ännu haft möjlighet att pröva på denna jaktformen.

Läs mer.
Publicerad 2016-10-17 22:39

Europapokalen

Erik Jonsson, Romakloster kommer att representera de blå gula färgerna vid årets europapokaka som går i Kroatien. Erik startar med sin Hamilton RR SJCH Pavikens Vilda SE 51255/2011.

Publicerad 2016-10-13 08:33

Luzernerringen ny som ansluten rasklubb.

Vid Svenska Stövarklubbens styrelsemöte den nionde september behandlades en ansökan om att ansluta sig till Stövarklubben från Luzernerringen. Ansökan bifölls och nu är Luzernerringen ansluten till Svenska Stövarklubben som rasklubb. Det är mycket glädjande med ett utökat samarbete i de centrala frågorna kring stövarna och stövarjakten.
Publicerad 2016-09-19 16:32

Svenska Stövarklubbens styrelse 2016-2018

Svenska stövarklubbens konstituering:

AU
Freddy Kjellström, ordförande
Thommy Sundell, sekreterare, budget- och analysansvarig
Carina Adolfsson, kassör

Avel
Owe Karlsson, V. ordförande och avelsansvarig
Andreas Johansson, IT-ansvarig och bitr. avelsansvarig

Regler och utställningsverksamhet
Göran Johansson, Utställnings- och regelansvarig
Tomas Lööf, Informationsansvarig samt bitr. regel- och utställningsansvarig

PR- och medlemsfrågor
Gunnar Petersson, PR-, material- och medlemsansvarig


Publicerad 2016-09-14 11:03

Stövarfullmäktige

Helgen fjärde och femte juni hölls fullmäktige för Svenska Stövarklubben i Upplands Väsby. Femtiotalet delegater från lokal och rasklubbar samlades för att staka ut vägen för framtiden i klubben. Förhandlingarna gick i god och konstruktiv anda under ledning av fullmäktige ordförande Christer Eriksson, vice ordförande Karin Åström och pennan sköttes av Mats Hemström. Frågor angående nya provregler, utställningar och stadgar diskuterades.

Läs mer.
Publicerad 2016-06-07 09:06

Ryska Stövaren Protyns Masja BIS på Gräsmarksutställningen

56 stövare kom till start i Gräsmark där den norska domaren Oscar W Nilssen dömde, men det var Maria Wedin som på hemmaplan tog Grand slam och blev BIS. Som årets BIS hund i Gräsmark vann ägaren Maria Wedin även en Trackerpejl samt en säck högkvalitativt hundfoder!

Läs mer.
Publicerad 2016-05-23 22:17

Stövarfullmäktige 2016

Handlingar inför Stövarfullmäktige 2016 nu finns att ladda ner inunder fliken Protokoll. Dessa ligger i ordning för att lägga i pärmar som finns för delegaterna vid Stövarfullmäktige.
Publicerad 2016-05-02 20:57

SVENSKA STÖVARKLUBBENS REVIDERADE DREVPROVSREGLER

Dom nya reviderade drevprovreglerna finns att ladda ner här
Publicerad 2016-02-27 10:46

 
 
Nyheter från Jaktjournalen
 Faceboook

Faceboook
Royal Canin
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2006 - 2016, Svenska Stövarklubben. Webmaster
Antal besökare på sidan (sedan 11/3-07) 1764876st. Snitt per dag 502 .
Senaste besök var 2016-10-22, 08:49:48