ValberedningEgon Mollden
Sammankalland
Mulltorpsvgen 10
472 32 Svanesund
0304-44196
070-6544196
e.mollden@telia.comLeif Hgdahl

Koppomsvgen 41A
670 41 Koppom

070-6432789
leffehogdahl@gmail.com