Rasstandard


Rasstandard r fastlagd av:

FCI nr 131

SKKs Standardkommitt 1995-05-22

SKKs Centralstyrelse 1997-06-25
URSPRUNGSLAND/HEMLAND:
Sverige

ANVNDNINGS-/OMRDE:
Schillerstvaren r en skalldrivande hund som anvnds vid jakt p hare och rv. Den jagar som ensamhund och skall vara rdjursren.
FCI-KLASSIFIKATION:
Grupp 6 Sektion 1:2

BAKGRUND/NDAML:
P den frsta utstllningen i Sverige r 1886 visade lantbrukaren Per Schiller stvarsyskonen Tamburini och Ralla I. I deras hrstammning fanns hundar frn den bermda "Lilla slppet" p egendomen Kafls, vilka troligen var av sydtyskt ursprung. De var svart-bruna med smrre, vita tecken och ganska smvxta. Till stammen frdes sedan ytterligare stvare av schweizisk ras. Som en tredje bestndsdel ingick ett icke obetydligt inslag av engelsk stvare, framfr allt harrier.

Schillerstvaren ndde snabbt en konstant typ, dr de kontinentala dragen dominerade. Den erkndes som egen ras r 1907.
HELHETSINTRYCK:
Schillerstvaren skall vara torr och del, svagt rektangulr. Kroppsbyggnaden skall ge intryck av snabbhet och styrka. Schillerstvaren skall bara brun med svart mantel.

UPPFRANDE/KARAKTR:
Schillerstvaren skall vara en livlig hund med vaket temperament.
HUVUD:
Huvudet skall vara lngstrckt med mttligt vlvd hjssa och bredast mellan ronen.

Stop:
Stopet skall vara tydligt markerat.
Nostryffel:
Nostryffeln skall vara svart med vl utvecklade nsborrar.

Nosparti:
Nospartiet skall vara lngt med rak nosrygg. Nos- och hjsslinje skall vara parallella.
Framifrn och frn sidan skall huvudet vara kilformat utan att nosparitet r snipigt.
Lppar:
Lpparna och mungipor skall vara strama och sluta vl intill kkarna.

Kkar/tnder:
Saxbett. Tnderna skall vara kraftiga och vl utvecklade.
Kinder:
Kinderna skall vara flata.

gon:
gonen skall vara mrkbruna med livligt uttryck.
ron:
ronen skall vara hgt ansatta och fr vid lystring fras obetydligt ver hjssans plan. De skall vara trekantiga och aningen kortare n avstndet frn ronfstets frmre kant till hlften av nosen. ronen skall vara mjuka och deras inre kant skall flja kinden med sltt fall.

HALS:
Halsen skall vara lng, stark och vackert verg i kroppen. Hanhunden br ha en tydligt markerad halsbjning. Halshuden skall smidigt och ttt flja underlaget.
KROPP:
Stopet skall vara tydligt markerat.

Manke:
Manken skall vara vl markerad.
Rygg:
Ryggen skall vara stark och plan.

Lndparti:
Lnden skall vara muskuls och vara svagt vlvd.
Kors:
Det svagt sluttande korset skall vara lngt och brett.

Brstkorg:
Brstkorgen skall vara vl utvecklad och n ner till armbgen, vara lngt och med mttligt vlvda revben.
Underlinje:
Buklinjen skall vara obetydligt uppdragen.

Svans:
Svansen skall vara ansatt i rak frlngning av rygg-linjen och n till hasen. Den skall vara kraftig vid roten och smalna av mot spetsen samt bras rak eller svagt sabelformad. Nr hunden rr sig, skall svansen helst ej brs ver rygglinjen.

EXTREMITETER:

FRAMSTLL:
Frambenen skall framifrn sett vara raka och parallella. Benstommen skall vara kraftig och i harmoni med hundens helhet.

Skulderblad:
Skuldrorna skall vara muskulsa med lnga och vl tillbakalagda skulderblad, vilka skall sluta vl intill kroppen.
verarm:
verarmen skall vara lng och vl vinklad mot skulderbladet.

Armbge:
Armbgarna skall ligga vl an mot brstkorgen och skall inte synas under brstlinjen.
Mellanhand:
Mellanhanden skall vara fjdrande och endast svagt vinklad mot underarmen.

Tassar:
Tassarna skall vara ovala med vl vlvda och slutna tr.
BAKSTLL:
Bakgenen skall bakifrn sett vara raka och parallella.

Lr:
Lren skall vara breda och muskulsa.
Knled:
Knlederna skall vara vl vinklade.

Has:
Haslederna skall vara vl vinklade.
Mellanfot:
Mellanfoten skall vara kort och torr med lodrtt stllning i stillastende.

Tassar:
Baktassar se framtassar. Sporrar ej nskvrda.
RRELSER:
Rrelser skall vara parallella och kraftfulla med god steglngd.

PLS:

Plsstruktur:
Plsen skall best av grovt och ttt tligande hr som inte fr vara fr kort. P huvudet och ronen samt p benens framsidor skall hret vara kort och glatt. P lrens baksidor och under svansen fr hren vara lngre.
Frg:
Nacken och hela ryggen, vre delen av skuldrorna, brstets sidor, lnden samt svansens versida skall vara svarta. Huvudet, strupen, bringan, nedre delen av skuldrorna, frambenen, bakbenen upp mot hften samt svansens undersida skall vara bruna. Ngot vitt fr frekomma p bringan liksom ngot vitt p trna. Insprngda svarta hr i den bruna frgen skall inte frekomma p fullvuxna hundar, dock kan svarta kindflckar tilltas. Mantelns svarta frg skall vara avgrnsad.

STORLEK/VIKT:
Mankhjd:

Hanhund 57 cm 53 - 61 cm
Tik 53 cm 49 - 57 cm

FEL:
Varje avvikelse frn standarden r fel och skall bedmas i frhllande till graden av avvikelse.

- Ljusa gon

-Avvikande proportioner mellan krospslngd, mankhjd och brstdjup
- Bristande knsprgel

- Brett huvud med&markerade kinder, framtrdande nackknl,
konkav nosrygg
- ver-, under- eller tngbett


- Brant, kort kors, som medfr att hunden rr sig understllt och
med uppburen svans
- Dligt vinklad skuldra/verarm

- Svagt markerad svart mantel, som gr ner p brstets nederdel
och p bogar och lr
- vertecknad svart mantel, som gr ner p brstets nederdel
och p bogar och lr

DISKVALIFICERANDE FEL
- Otillgnglig

- Mankhjd som ver- eller underskrider den i standard angivna
- Kraftigt ver- eller underbett

TESTIKLAR:
Hos hanhundar mste bda testiklarna vara fullt utvecklade och normalt belgna i pungen.