Protokoll
  Protokoll för styrelsemöten (med konstituering).
 

 Arbetsordning för lokalklubbar
· Arbetsordning för lokalklubbar  
· Årshjul Arbetstordning  
 Månadsbrev

 2020
· Månadsbrev Januari 2020  
· Månadsbrev Februari 2020  
· Månadsbrev Mars 2020  
· Månadsbrev April 2020  
· Månadsbrev Maj 2020  
· Månadsbrev Juni_Juli 2020  

 2019
· Månadsbrev April 2019  
· Månadsbrev Maj 2019  
· Månadsbrev september 2019  
· Månadsbrev oktober 2019  
· Månadsbrev November 2019  
· Månadsbrev December 2019   Protokoll

 2020
· Protokoll nr 1 2020  
· Protokoll nr 2 2020  
· Protokoll nr 3 2020  
· Protokoll nr 4 2020  

 2019
· Protokoll nr 1 2019  
· Protokoll nr 2 2019  
· Protokoll nr 3 2019  
· Protokoll nr 4 2019  
· Protokoll nr 5 2019  
· Protokoll nr 6 2019  
· Protokoll nr 7 2019  
· Protokoll nr 8 2019  
· Protokoll nr 9 2019  

 2018
· Protokoll nr 1 2018  
· Protokoll nr 2 2018  
· Protokoll nr 3 2018  
· Protokoll nr 5 2018  
· Protokoll nr 6 2018  
· Protokoll nr 7 2018  

 2017
· Protokoll nr 1 2017  
· Protokoll nr 2 2017  
· Protokoll nr 3 2017  
· Protokoll nr 4 2017  

 2016
· Protokoll nr 1 2016  
· Protokoll nr 2 2016  
· Protokoll nr 3 2016  
· Protokoll nr 4 2016  
· Bilaga 3 Protokoll nr 5 2016  
· Bilaga 2 Protokoll nr 5 2016  
· Bilaga 1 Protokoll nr 5 2016  
· Protokoll nr 5 2016  
· Protokoll nr 6 2016  

 2015
· Protokoll nr 1 2015  
· Protokoll nr 2 2015  
· Protokoll nr 3 2015  
· Protokoll nr 4 2015  
· Protokoll nr 5 2015  

 2014
· Protokoll nr 1 2014  
· Protokoll nr 2 2014  
· Protokoll nr 3 2014  
· Protokoll nr 4 2014  
· Protokoll nr 5 2014  
· Utdrag protokoll nr 5 2014  
· Protokoll nr 6 2014  
· Reservation stm 6 2014  
· Protokoll nr 7 2014  
· Konst stymöte 2014  

 2013
· Protokoll nr 1 2013  
· Protokoll nr 2 2013  
· Protokoll nr 3 2013  
· Protokoll nr 4 2013  

 2012
· Protokoll nr 1 2012  
· Protokoll nr 2 2012  
· Protokoll nr 3 2012  
· Protokoll nr 4 2012  
· Protokoll nr 5 2012  
· Protokoll nr 6 2012  
· Protokoll nr 7 2012  
· Protokoll nr 8 2012  
· Protokoll nr 9 2012  

 2011
· Protokoll nr 1 2011  
· Protokoll nr 2 2011  
· Protokoll nr 3 2011  
· Protokoll nr 4 2011  
· Protokoll nr 5 2011  

 2010
· Protokoll nr 1 2010  
· Protokoll nr 2 2010  
· Protokoll nr 3 2010  
· Protokoll nr 4 2010  
· Protokoll nr 5 2010  
· Protokoll nr 6 2010  
· Protokoll nr 7 2010  
· Protokoll nr 8 2010  
· Protokoll nr 9 2010  
· Protokoll nr 10 2010  
· Protokoll nr 11 2010  
· Protokoll nr 9 (Organisationsmodell) 2010  
· Protokoll nr 9 (Organisationsskiss) 2010  

 2009
· Protokoll nr 1 2009  
· Protokoll nr 2 2009  
· Protokoll nr 3 2009  
· Protokoll nr 4 2009  
· Protokoll nr 5 2009  

 2008
· Protokoll nr 1 2008  
· Protokoll nr 2 2008  
· Protokoll nr 3 2008  
· Protokoll nr 4 2008  
· Protokoll nr 5 2008  
· Protokoll nr 6 2008  
· Protokoll nr 7 2008  
· Protokoll nr 8 2008  
· Protokoll nr 9 2008  
· Protokoll nr 9_2 2008  

 2007
· Protokoll nr 1 2007  
· Protokoll nr 2 2007  
· Protokoll nr 3 2007  
· Protokoll nr 4 2007  
· Möte mellan Svenska Kennelklubben, Stövarklubben och Gotlandsstövareföreningen den 29 oktober 2007  
· Möte mellan Svenska Kennelklubben, Svenska Stövarklubben och Gotlandsstövareföreningen den 19 juni 2007  

 2006
· Protokoll nr 1 2006  
· Protokoll nr 2 2006  
· Protokoll nr 3 2006  
· Protokoll nr 4 2006  
· Protokoll nr 5 2006  
· Protokoll nr 7 2006  
· Protokoll nr 8 2006  
· Protokoll nr 9 2006  
· Protokoll nr 10 2006  
 

 Protokoll för stövarfullm.
· Protokoll Stövarfullmäktige 2006  
· Protokoll Stövarfullmäktige 2008  
· Protokoll Stövarfullmäktige 2010  
· Protokoll Stövarfullmäktige 2012  
· Protokoll Stövarfullmäktige 2014  
· Protokoll Stövarfullmäktige 2016  
· Protokoll Stövarfullmäktige 2018  
· Protokoll Stövarfullmäktige Bilagor 2012  
· StöKompl handl Stfullm 2010  
· Stövarfullmäktige 2010  
· Stövarfullmäktige del 1 (pdf)  
· Stövarfullmäktige del 2 (pdf)  
· Stövarfullmäktige del 3 (pdf)  
· Öppningsanförande Stövarfullmäktige 2014  

 Protokoll för Kennelfullm
· Protokoll Kennelfullmäktige 2007   

 Stadgar
· Stadgar SvStK SKK-godkända 2006  

 Övriga dokument
· Ekonomirapport 1:a halvåret 2010  
· Ekonomirapport Helår 2010  
· Info Rävens Dvägbandmask  
· Justering SvStk protokoll nr 2 2005 § 56  
· Motioner  
· Motioner med styrelsens yttrande  
· Protokoll från avelskonferansen  
· Reservation angående protokoll nr 2/2005 § 56  
· Reservationer SFM 2014  
 
 
 
 
Nyheter från SvenskJakt
 FaceboookFaceboook

Copyright © 2006 - 2021, Svenska Stövarklubben. Webmaster
Antal besökare på sidan (sedan 11/3-07) 2215959st. Snitt per dag 418 .
Senaste besök var 2021-09-18, 05:34:30